Tahtakale Mh. İnebey Cd. No:46/D Osmangazi/BURSA

BURSA TAPU TAKİP&VERASET İŞLEMLERİ

MİRAS YOLUYLA İNTİKAL

Bir kimsenin ölümü halinde, ölen kişiye ait gayrimenkul kanuni mirasçılara geçer. Kişinin ölümüne bağlı olarak, kanundan doğan mirasçılık söz konusu olabileceği gibi mirasçılık sözleşmesine (vasiyetname) dayanan mirasçılı da söz konusu olabilir.

Mirasçıların, kendilerine intikal eden gayrimenkulle ilgili olarak işlem yapabilmeleri için öncelikle mirasçı olduklarını kanıtlamaları gerekir. Bunun için mümkün olan en kısa zamanda mahkemeye başvurarak veraset belgesi (mirasçılık belgesi) almaları gerekmektedir. Veraset belgesi, ölen kişinin mirasçılarının kim olduğunu ve miras hisselerini belirtir.

Mirasın intikali ise gayrimenkulün veraset belgesine göre mirasçılar adına tescilidir. İntikal işlemi, müşterek mülkiyet (hisseli mülkiyet) şeklinde yapılacaksa, bütün mirascıların bizzat ya da temsilcileri yoluyla (vekaletname vs.) işleme katılmaları gerekmektedir. Mirasçılardan birinin ya da birkaçının eksik olması halinde ise, intikal işlemi iştirak halinde mülkiyet olarak tescil edilir. Bu durumda hissedarlar paylarından serbestçe tasarruf etme hakkına sahip olamazlar. Hissedarlar birbirine paylarını devredebilir ancak dışarıdan birine satış yapamaz. Bir mirasçı da iştirak halinde intikal işlemi yaptırabilir ancak iştirak durumunu tek başına ortadan kaldıramaz.

Mirasçılık belgesi (Veraset ilamı) nedir ve nereden alınır?

 

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir?

Miras bırakanın ölümünden sonra geriye yasal olarak bıraktığı mirasçıları ve bu mirasçıların pay oranlarını gösteren belgeye mirasçılık belgesi veya veraset ilamı denir.

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nereden Alınır?

Miras bırakanın mirasçılarının Sulh Hukuk Mahkemesine ve Noterliklere başvurması üzerine mirasçılık belgesi verilir.

Tek bir mirasçının veya avukatının başvurusu yeterli olup, bu başvuru neticesinde tüm mirasçıların ve pay oranlarının gösterildiği belge talep edene veya vekiline verilecektir.

Mirasçılık belgesi için Sulh Hukuk Mahkemesine veya Noterliklere başvuru arasında teknik olarak bir fark bulunmamaktadır. Her iki kurumdan birine başvuru yapılabilir. İş bölümü açısından tek fark vatandaşlık unsurudur. Mirasçılar arasında TC Vatandaşı olmayan kimsenin mevcut olması halinde mirasçılık belgesi sadece Sulh Hukuk Mahkemesinden alınabilir.

Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, Sulh Hukuk Mahkemesince veya Noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir. Bu belge veraset ilamı veya mirasçılık belgesi adı ile anılır.

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.

SİZİN DE TAPU TAKİP&VERASET İŞLEMLERİNDE YARDIMA İHTİYACINIZ OLDUĞUNDA ULAŞABİLECEĞİNİZ İLETİŞİM ADRESLERİMİZ;